وکلای جاستیتا

وکلای ارشد جاستیتا

Mohammad Nobari

محمد جواد خسرو نوبری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره پروانه 28213

هم بنیان گذار گروه حقوقی جاستیتا 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران 

بیش از یک دهه سابقه همکاری با بانک ملی ایران مدرس آموزش عالی

برای دریافت مشاوره از آقای خسرونوبری روی دکمه زیر کلیک کنید

ارغوان منصوری وکلای جاستیتا

ارغوان منصوری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره پروانه 30386

فارغ التحصیل کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری از دانشگاه علامه طباطباییکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران 

 

برای دریافت مشاوره از خانم منصوری روی دکمه زیر کلیک کنید

Atmish Jahanshahi

آتمیش جهانشاهی

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره پروانه 20249

برای دریافت مشاوره از آقای جهانشاهی روی دکمه زیر کلیک کنید

Alireza Atashzaran

علیرضا آتش زران

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره پروانه 17331

برای دریافت مشاوره از آقای آتش زران روی دکمه زیر کلیک کنید

Niloofar Shahab

نیلوفر شهاب

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره پروانه 30220

برای دریافت مشاوره از خانم شهاب روی دکمه زیر کلیک کنید

مطالعه کنید: