اخبار

این بخش به اخبار مهم روزانه با موضوعات حقوقی و مرتبط با آن اختصاص خواهد داشت؛ اخبار به روز در زمینه های مختلف اعم از آخرین نرخ دیه، میزان درآمد در سال جاری، تصویب طرح، لایحه یا قانون جدید و....