آموزش سامانه ها

در این بخش به آموزش های عملی تر خواهیم پرداخت؛ از آموزش هایی برای عموم گرفته مثل نحوه کار با سامانه عدلیران، نحوه دریافت نوبت اینترنتی برای واحد اجرای احکام و .... تا آموزش های تخصصی تر که وکلای محترم می توانند از اطلاعات این بخش بهره مند گردند.