اجرای احکام

پس از قطعی شدن رای می توانید نسبت به درخواست صدور اجراییه اقدام نموده و   جهت اجرای حکمی که به نفع شما صادر شده است به واحد اجرای احکام دادگاه ها مراجعه کنید. در این بخش با صفر تا صد نحوه مراجعه به اجرای احکام آشنا خواهید شد.