قوانین بیمه شخص ثالث

قوانین بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث یکی از پر مخاطب ترین نوع بیمه ای است که در کشور ما ارائه می شود که علت آن مربوط می شود به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در بازار بیمه ایران و باید به این نکته توجه داشت در صورتی که وسیله نقلیه ای تحت پوشش این بیمه نباشد مسلما مشکلات و...

ادامه مطلب