طلاق توافقی

طلاق توافقی

زن و شوهر به امید یک زندگی شاد در کنار هم با یکدیگر ازدواج می کنند اما همه ازدواج ها سرانجام نیکی ندارند و گاهی...