خانواده

حقوق خانواده شامل سه بخش مهم است: ازدواج، طلاق و روابط والدین با فرزندان. مباحثی مانند مهریه زوجه و نفقه همسر در بحث ازدواج و مباحث جدایی و طلاق و فسخ نکاح در بخش دوم (طلاق) و مباحث مربوط به نَسَب،قرابت،نفقه اقارب،حضانت طفل و فرزندخواندگی در بخش سوم قرار دارد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

زن و شوهر به امید یک زندگی شاد در کنار هم با یکدیگر ازدواج می کنند اما همه ازدواج ها سرانجام نیکی ندارند و گاهی...