دستور تخلیه و حکم تخلیه

شاید شما خواننده گرامی هم مثل بسیاری دیگر با خود فکر کنید که دستور تخلیه و با حکم تخلیه تفاوتی ندارد اما خوب است  بدانید این درست است که در پایان، هر دو منجر به تخلیه مستاجر از ملک می شود ولی هر کدام از این دو طبق شرایطی به موجر یا همان صاحب ملک امکان تخلیه مستاجر را می...

ادامه مطلب

چک بابت ضمانت تخلیه ملک

مقدمه چک بابت ضمانت تخلیه ملک چک از اسناد تجاری لازم الاجرایی محسوب می شود که امروزه با توجه به قدرت نقد شوندگی بالای آن در بسیاری از معاملات جایگزین پول نقد شده است. اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان از چک به عنوان ضمانتی برای استحکام  بیشتر قراردادها استفاده نمود. (چک بابت ضمانت...

ادامه مطلب