جرایم اطفال و نوجوانان

مقدمه جرایم اطفال و نوجوانان دوره کودکی و نوجوانی هر شخص دوران مهمی در جهت رشد و ارتقای روحی و روانی اوست. کودک و نوجوان امروز، جوان فرداست؛ جوانی که سرمایه یک کشور بوده و آینده در دستان ایشان است. در یک جامعه ایده آل، تمام نیازهای جسمی، روحی و روانی کودک از سوی خانواده و از آن بالاتر، دولت...

ادامه مطلب