حقوقی

همانطور که گفتیم دعوای حقوقی به دعوایی گفته می شود که با حقوق خصوصی افراد جامعه در ارتباط بوده و به عبارت دیگر دعوی حقوقی مطرح می شود تا خسارت وارد شده که ناشی از نقض حقوق فرد بوده جبران گردد.حقوق خصوصی افراد که در قانون مدنی به آن اشاره شده است به دو دسته کلی اموال و اشخاص تقسیم می شود که حقوق اموال شامل خرید، فروش، اجاره، رهن و … می شود و حقوق اشخاص نیز مسائلی همچون تابعیت، ازدواج، طلاق، حضانت و غیره را در بر می گیرد.

طلاق توافقی

طلاق توافقی

زن و شوهر به امید یک زندگی شاد در کنار هم با یکدیگر ازدواج می کنند اما همه ازدواج ها سرانجام نیکی ندارند و گاهی...

Page 1 of 2 1 2